24%
 Khung đèn gỗ lục giác

Khung đèn gỗ lục giác

65,000₫

115,000₫

20%
 Khung đèn tre kiểu Đĩa Bay
20%
 Khung đèn tre kiểu Ú

Khung đèn tre kiểu Ú

40,000₫

50,000₫

20%
 Khung đèn tre kiểu Tròn

Khung đèn tre kiểu Tròn

40,000₫

50,000₫

20%
 Khung đèn tre kiểu Tỏi

Khung đèn tre kiểu Tỏi

40,000₫

50,000₫